Dnes zatvorené

+421903494000

Náš team

Jadro našej ambulancie tvorí team skúsených doktorov s mnohoročnými skúsenosťami zo Slovenska aj zahraničia.

MVDr. Mária Horská

Veterinárna lekárka

Po úspešnom ukončení štúdia  na Veterinárnej a Farmaceutickej Univerzite v Brne v roku 2009 pokračovala vo veterinárnej praxi na klinike v Jarovciach, Bratislava. Centrum záujmu bola v tomto čase, až do roku 2017 hlavne interná medicína, laboratórna diagnostika a cytológia. Počas praxe sa stretávala so zaujímavými prípadmi, ktoré ešte upevnili jej vzťah k povolaniu veterinárnej lekárky. Jedným z nich bolo aj zdiagnostikovanie B. gibsoni na Slovensku a v spolupráci so Slovenskou akadémiou vied bol publikovaný odborný článok:  First molecular identification of Babesia gibsoni in dogs from Slovakia, central Europe. Ticks and Tick-borne Diseases Volume 7, Issue1, February 2016, Pages 54-59.

Od roku 2020 až do 2023 sa počas materských a rodičovských povinnosti venovala postgraduálnemu štúdiu zobrazovacej diagnostiky (Faculdade Quallitas, Rio de Janeiro).

Zo zobrazovacej diagnostiky jej naviac učarovala kardiológia, z ktorej aj vychádzala vo svojej záverečnej práci (Echokardiologické zmeny u pacienta s Dirofiáriou immitis) orig. Alterações ecocardiografia em um paciente com Dirofilaria immitis. Problematike kardiológie sa venovala ďalej aj počas stáže na klinikách v RJ a Sao Paule a v roku 2023 získala diplomy echokardiológia základ a echokardiológia pre pokročilých od renomovaného kardiologa Dr. Lessa (spoluautora najnovšej publikácie Dr. Bussadori).

Vo svojom obore sa neustále vzdeláva formou seminárov a zahraničných praxi. Počas svojho voľného času sa venuje hlavne svojej rodine a rada cestuje.