Dnes zatvorené

+421903494000

Svetový deň vtáctva: Jarné vtáčie putovanie

Svetový deň vtáctva: Jarné vtáčie putovanie

Apríl je už mesiac, kedy sa v našom okolí pomaly objavujú prví poslovia jari, či už ide o jarné kvety alebo ohlasovanie vtákov. Začína sa jeden z najočakávanejších fenoménov prírody.

V kalendári environmentalistu je tzv. Svetovým dňom vtáctva práve 1. apríl. Prvoaprílová ochranárska tradícia sa zrodila v roku 1900 a založil ju slovenský prírodovedec Oto Hermann. Tento symbolický dátum bol vybraný zámerne. Pre ochrancov prírody je 1. apríl dňom vtáctva, a to z toho dôvodu, že práve v apríli k nám zvyčajne priletí najviac sťahovavých vtákov, ktoré sa vracajú na svoje hniezda.

Ornitológovia odhadujú, že na Slovensko priletí každý rok približne 30 miliónov vtákov. Cieľom tzv. Svetového dňa vtáctva je upriamiť pozornosť verejnosti na určité nebezpečenstvá, ktoré hrozia vtáctvu počas príletu do svojich hniezd. Za hlavný cieľ sa považuje predovšetkým pomôcť ich ochrane. Aby sme nezabudli poznamenať, tento deň sa pôvodne spájal aj s oslavou stromov.

K známym poslom jari prilietajúcim na Slovensko v tomto období patria bociany, škorce, drozdy, škovránky, žltochvosty, drozdy, ako aj lastovičky.