Dnes zatvorené

+421903494000

Novinka v našej ambulancii: Inkubátor na kultiváciu baktérii

Novinka v našej ambulancii: Inkubátor na kultiváciu baktérii

Do série nášho moderného vybavenia sme doplnili odolný a spoľahlivý inkubátor Cultura M určený na kultiváciu baktérii. Jeho súčasťou sú aj kultivačné testy Uricult Trio ADIAN.

Kultivačné testy sú určené na diagnostiku infekcií močových ciest, ktoré je možné vykonávať priamo v našej veterinárnej ambulancii. Infekcia močových ciest (UTI) je jednou z najbežnejších infekcií spôsobovaných baktériami. Je dôležité infekciu močových ciest adekvátne overiť a liečiť, pretože ak je infekcia neliečená môže viesť k poškodeniu obličiek. Bakteriálna kultivácia správne odobratej a spracovanej vzorky moču môže poskytnúť presnú diagnózu. Avšak, transport vzoriek moču z miesta odberu do laboratória môže spôsobiť chyby vo výsledkoch, pretože v prípade nesprávne transportovaných vzoriek sa môžu baktérie množiť. Kultivačné testy Uricult sú založené na preukázaní a detekcii predpokladaných mikróbov (celkový počet baktérií, gramnegatívnych baktérií, enterokokov, E. coli) vo vzorkách moču.

Výhody kultivačných testov:

  • Jednoduché testovanie priamo na pracovisku.
  • Forma testovania: ponorenie – inkubácia – vyhodnotenie
  • Pohodlný spôsob prepravy vzoriek moču: Inokulovaný test možno vložiť naspäť do skúmavky a odoslať do laboratória.
  • Jednoduché a vhodné testovanie infekcie močových ciest pre každého pacienta.
  • Rýchle výsledky za 16–24 hodín pre viac informácií o klinickom stave.