Dnes zatvorené

+421903494000

Výhody kastrácie králikov - eliminácia agresívneho správania

Výhody kastrácie králikov - eliminácia agresívneho správania

Majitelia chovali doma spolu dvoch nekastrovaných králikov - samcov, čo malo za následok práve takéto poranenie jedného z nich (odhryznutú časť uška).

Ide o výsledok agresívneho správania, ktoré môže pominúť podstúpením chirurgického zákroku, ktorým je práve kastrácia. Na tomto prípade chceme poukázať na dôležitosť kastrácie/sterilizácie, či už ide o samca alebo samicu. Zajačik podstúpil následne u nás v ambulancii aj samotný zákrok. Kastrácia / sterilizácia dokáže pomôcť vyriešiť niekoho problémov.

Výhody sterilizácie / kastrácie

 • Prevencia nežiadaného potomstva - V prípade, že by ste chceli podstúpiť tento zákrok u samice králika, odporúča sa počkať, kým bude hormonálne aktívna.
  Zabránenie nepríjemnému správaniu a agresivite - Samec zvykne byť agresívny hlavne z dôvodu, že si chce chrániť svoje územie. Pri samiciach je takéto správanie pozorované keď im vrcholí cyklus (tento dôvod vedie majiteľov k rozhodnutiu sterilizovať ich králičicu najčastejšie) alebo aj počas gravidity.
 • Eliminácia falošnej gravidity - Samice nemajú pravidelné obdobie ruje. Tento problém spočíva v tom, že samica sama sebe privodí pocit, že je gravidná a následne sa začne podľa toho správať. Začne budovať hniezdo pre svoje mláďatá, začne byť agresívna, častokrát začne produkovať aj mlieko. Celý jej reprodukčný systém bol teda oklamaný.
 • Prevencia ochorení pohlavného aparátu - Týmto veterinárnym zákrokom je možné znížiť riziko vzniku rakoviny semenníkov u samcov a rakoviny maternice u samíc. Okrem toho je tu aj menšie riziko vzniku rakoviny vaječníkov a rakoviny mliečnych žliaz.

Postup samotného zákroku - sterilizácia samice králika

 • Pred samotným zákrokom je potrebná návšteva ambulancie, aby sme mohli pacienta vyšetriť a zhodnotiť jeho zdravotný stav, či bude možné podstúpiť tento zákrok. Majiteľom pacientov ponúkame aj vyšetrenie krvi, nakoľko disponujeme prístrojom, ktoré nám umožňujú mať výsledky analýzy do 15 minút.
 • Zvieratko nesmie mať pred zákrokom hladovku. Môže predtým normálne prijímať potravu. Pacient dostane pred zákrokom lieky proti bolesti, antibiotiká a lieky na podporu trávenia.
 • Postupne sa uvedie do sedácie a následne, prostredníctvom
  inhalačného anesteziologického prístroja, do celkovej chirurgickej anestézie. V tejto fáze dokážeme umožniť aj priamy prísun kyslíka pacientovi. Bruško králičice sa musí vyholiť a vydezinfikovať.
 • Čo sa týka rezu, vedie sa v stredovej línii a rezná ranka má dĺžku 3 - 4cm. Potom nasleduje samotné vybratie maternice spolu s vaječníkmi. Po ich vybratí sa celá rana šije v troch vrstvách - brušná stena, podkožie a posledná vrstva je koža, ktorá sa šije skrytým vnútrokožným stehom vstrebateľným šicím materiálom, z toho dôvodu nie je nutné vyberať stehy.
 • Pri domácej starostlivosti je nevyhnutné, aby bol zabezpečený predovšetkým pokoj, pohodlie, čistý priestor a kvalitné krmivo. Po zákroku majitelia doma podávajú zvieratku lieky minimálne 5 dní proti bolesti, antibiotiká a lieky na podporu trávenia (všetko sa podáva do úst zvieratka).
 • Následne príde pacient na veterinárnu kliniku na kontrolu.