Dnes otvorené 08:00 - 19:00, pohotovosť po telefonickom dohovore na partnerskej klinike PrimaVet v Rači do 24:00. Po polnoci len hospitalizované zvieratá.

+421903494000

Náš team

Jadro našej ambulancie tvorí team skúsených doktorov s mnohoročnými skúsenosťami zo Slovenska aj zahraničia.

MVDr. Lukáš Kalamen

MVDr. Lukáš Kalamen

Veterinárny lekár

V roku 2013 ukončil štúdium veterinárnej medicíny na Univerzite veterinárskeho lekárstva v Košiciach. Po úspešnom ukončení štúdia pracoval ako praktický veterinárny lekár na Veterinárnej poliklinike v Mělníku v ČR, kde sa špecializoval na chirurgiu. Po návrate na Slovensko pracoval na viacerých klinikách, kde uplatnil a ďalej rozšíiil svoje odborné skúsenosti. 
 
Lukáš vo svojom voľnom čase rád cestuje a venuje sa rodine.