Dnes otvorené 08:00 - 19:00, pohotovosť po telefonickom dohovore na partnerskej klinike PrimaVet v Rači do 24:00. Po polnoci len hospitalizované zvieratá.

+421903494000

Domáci miláčikovia ako určitá forma terapie

Domáci miláčikovia ako určitá forma terapie

Je dávno známe, že pre ľudí predstavuje štvornohý zvierací priateľ veľkú oporu, šikovného asistenta, zdroj radosti, či verného priateľa. Možno ste už počuli o terapii za pomoci zvierat.

Síce sa neuskutočňuje na našich klinikách, ale vo svete sú veľmi známe. Za posledné roky zaznamenala rozvoj a pozitívne výsledky práve tzv. Canisterapia - terapia s asistenciou psa, a tiež aj Felinoterapia - terapia s asistenciou mačiek.

Canisterapia

Uplatňuje sa predovšetkým ako doplnková, či pomocná psychoterapeutická metóda uskutočňovaná za pomoci špeciálne vycvičeného psa. Ide o docielenie pozitívneho kontaktu psa s človekom, ako aj dosiahnuť liečebný účinok. Spolupráca so psom pozitívne pôsobí na fyzickú, psychickú a sociálnu pohodu liečených osôb. Táto metóda dokáže byť účinná v situáciách, kde iné metódy nezaberajú, alebo sa nedajú aplikovať.

Komu pomáha terapia?

Dôležitými okolnosťami pri terapii je to, že pes dokáže zaujať pozornosť, čo je dôležité najmä pri osobách, ktoré trpia mentálnym postihnutím. Pomáha pri rozvoji hrubej a jemnej motoriky, podnecuje komunikáciu, rozvíja citovú zložku, vyzýva k hre, či dokonca motivuje k činnosti. 

Pes musí spĺňať určité predpoklady

Pes, ktorý sa má podieľať na canisterapii musí určite ovládať minimálne základy poslušnosti, ako je reagovanie na základné povely - privolanie k sebe, povel ľahni, sadni, k nohe. Terapeutický pes musí byť ďalej trpezlivý, ovládateľný, pokojný, priateľský k ľuďom. Určite nesmie prejavovať agresivitu. Musí byť pravidelne očkovaný, odčervenaný a čistotný. Okrem toho musí mať vysoký prah bolestivosti, nesmie negatívne reagovať na nepríjemne dotyky, či hluk.

 

Aj mačka dokáže pomôcť - Felinoterapia

Hlavným princípom je využívanie mačiek na podpornú liečbu, ktorá pomáha pri psychosomatických ochoreniach. Hovorí sa, že mačky dokážu vycítiť, keď človeka niečo ťaží, dokážu prevziať jeho trápenie na seba.

Pri akých ochoreniach terapia pomáha?

Mačky dokážu pomáhať pri liečbe reumatických ochorení, vysokého tlaku, arytmie, depresii, autizme, či dokonca dokážu zlepšiť stav po mozgovej mŕtvici. Okrem toho prostredníctvom tejto terapie je možné precvičovať jemnú motoriku, rozvíjať komunikáciu, zmierňovať reumatické bolesti.

  • Felinoterapia môže byť aktívna -  ide o priamy kontakt chorej osoby, či dieťaťa s mačkou.
  • Naopak môže byť pasívna felinoterapia, pri ktorej úplne stačí, keď bude v miestnosti s chorým pacientom mačka len prítomná. To znamená, že nebude tu prebiehať žiadny osobný kontakt.

Mačka pomáha zabudnúť na bolesť, vytvoriť nový zmysel života, zabudnúť na problémy, zmeniť postoj k životu, či dokonca zmenšiť pocit osamelosti. Človek sa cíti fascinovaný a upokojený. Mačka dokáže poskytnúť človeku psychickú, sociálnu podporu pri riešení rodinnej krízy, či úmrtí blízkeho človeka, ako aj podporiť zmierňovanie bolesti po chirurgickom zákroku.

Aká mačka je vhodná na Felinoterapiu?

Všeobecne možno povedať, že pri mačacej terapii je možné pracovať s akýmkoľvek plemenom. V praxi sa môžeme často stretnúť s využívaním perzskej mačky, bengálskej, nórskej, či sibírskej. Dôležité je, aby samotná mačka bola prítulná, zdravotne v poriadku, odčervenaná a pod dohľadom veterinárneho lekára.